Meni

Embriotransfer predstavlja tehnološku metodu kojom se dobija veći broj potomaka od jedne jedinke ženskog pola nego što je to moguće prirodnim putem. Jedinka ženskog pola superiornih osobina služi kao davalac (donor) jajnih ćelija ili embriona (embrion - plod starosti sedam dana nakon oplodnje), a ženska životinja koja je manje vredna kao primalac embriona (recipijent). Ovom tehnologijom  se ubrzano širi superiorna genetika donora.

Embrioni se mogu dobijati na dva načina.

Prvi je klasičan embriotransfer (metoda In Vivo), kod koje se donoru aplikuje Folikulo stimulirajući hormon (FSH), kako bi došlo do sazrevanja većeg broja folikula i posledičnog oslobađanja većeg broja jajnih ćelija. Nakon osemenjavanja donora, razvoj embriona se narednih sedam dana odvija u organizmu donora. Nakon isteka tog vremena se obavlja neinvazivna tehnika ispiranja materice i sakupljanja embriona. Tako dobijeni embrioni se mogu kao sveži ubaciti u recipijente ili zamrznuti u tečnom azotu za kasnije ubacivanje. Ova metoda se može ponavljati na 6-8 nedelja počevši od 60. dana nakon telenja. Prosečno se po jednom sakupljanju može dobiti 5-6 embriona ali je taj broj izrazito individualan. Uspešnost ubacivanja embriona se kreće oko 50%. Primenom ove metode NIJE moguće koristiti seksirano seme priplodnjaka.

Druga metoda embriotransfera jeste metoda In Vitro Fertilisation (IVF), kod nas poznata i kao vantelesna oplodnja. I kod ove metode se donoru aplikuje Folikulo stimulirajući hormon (FSH), kako bi došlo do sazrevanja većeg broja folikula i većeg broja jajnih ćelija. Nakon toga se izvodi neinvazivna metoda sakupljanja jajnih ćelija, koje će se oploditi i nastaviti svoj razvoj do sedmog dana u laboratoriji.  Tako dobijeni embrioni se mogu kao sveži ubaciti u recipijente ili zamrznuti u tečnom azotu za kasnije ubacivanje. Ova metoda se može ponavljati na svakih 7-14 dana počevši od 45. dana nakon telenja, pa sve do oko 90. dana stelnosti donora. Prosečno se po jednom sakupljanju jajnih ćelija može dobiti 4-5 embriona ali je taj broj visoko individualan. Uspešnost ubacivanja embriona se kreće 45 - 50%. Primenom ove metode MOGUĆE je koristiti seksirano seme priplodnjaka.