Meni

Sve veterinarske usluge kompanije Trajko-vet obavljaju Doktori veterinarske medicine sa višegodišnjim iskustvom stečenim kako radom na domaćim farmama, tako i radom na inostranim farmama.

Problemi reprodukcije i ishrane predstavljaju fokus našeg rada. Od naših zaposlenih nećete dobiti samo uslugu lečenja vaših životinja, već i savete u pogledu ishrane i uslova gajenja vaših životinja. Možda će vama na prvi pogled ove dve usluge izgledati kontradiktorne, jer sa poboljšanjem uslova smeštaja i ishrane imaćete manje zdravstvenih problema,  ali naš cilj jeste profitabilniji proizvođač, koji će imati mogućnost da plati kako veterinarske usluge tako i savete vezane za proizvodnju.

Od usluga koje možete dobiti od naših zaposlenih izdvajamo:

- Veštačko osemenjavanje krava (svakoj kravi će pre osemenjavanja biti obavljen pregled reproduktivnih organa),

-Sastavljanje planova osemenjavanja,

- Veštačko osemenjavanje svinja,

- Veštačko osemenjavanje ovaca – laparaskopskom metodom (u saradnji sa Centrom za reprodukciju Ram Gen iz Futoga – www.ramgen.rs),

- Hormonske protokole u reprodukciji, sa individualnim pristupom svakoj kravi,

- Sve vrste lečenja farmskih životinja, izrade i tumačenja metaboličkog profila,

- Vakcinacije i izrade planova vakcinacije,

- Ultrazvučnu dijagnostiku graviditeta krava (od 30. dana nakon osemenjavanja), svinja (od 23. dana nakon oplodnje), ovaca i koza (od 30. dana nakon oplodnje),

- Operacije carskog reza, dislokacije sirišta (metodom otvaranja trbušnog zida i metodom podšivanja), ruminotomija, razne vrste hernija (kila),

- Savete u vezi ishrane različitih kategorija, kao i ishrane u različitim fazama laktacije,

- Savete u vezi gajenja svih biljnih kultura za kabastu i koncentrovanu ishranu životinja,

- Savete u vezi pripreme silaže od cele biljke i silaže od zrna žitarica, senaže, koncentrovanog dela obroka kao i TMR (Total Mix Ration) obroka – obroka iz miks prikolice za sve kategorije životinja, kako gazdinstava od dve tako i farmi od više hiljada krava.

Za sva vaša pitanja nas slobodno pozovite.