Meni
VetAPP je namenjen Veterinarskim ambulantama, stanicama, klinikama kao i farmerima. Omogućava jednostavnije praćenje aktivnosti u formi ambulatornog protokola, finansijsku obradu i kontrolu tokova novca unutar kompanije sa jednim ili više desetina veterinara. Omogućuje pretragu po brojnim parametrima kao i generisanje izveštaja.

VetAPP omogućava:

Analitika i izveštavanje
Povežite se sa farmerom na profesionalan način. Šaljite mu spisak intervencija, raspored zasušenja i telenja krava, najave dolazaka i sl. Mogućnost automatskog slanja emaila ili SMS-a farmerima.

Eksportovanje podataka
VetAPP omogućava da podatke exportujete u kalendar (.ICS) ili excel (XLS) radi lakše buduće obrade, čuvanja ili importa u druge aplikacije.

Potpuna kontrola
Samo Vi i korisnici koje Vi kreirate imaju mogućnost pristupa Vašim podacima. Aplikaciju je nemoguće hakovati, te su Vaši podaci apsolutno sigurni. Takođe, svi Vaši podaci se čuvaju na cloudu uz jednodnevni automatski backup.

Više o aplikaciji saznajte ovde.